Vårt samarbete

Det är många parter som ska samarbeta för  placerade barns bästa. Därför är det extra viktigt att familjehemmen upplever kontakten med oss som trygg och stabil.

Det viktigaste för vår verksamhet är de familjehem som ger oss förtroendet att samarbeta med oss. Vår idé är att kunniga, varma och trygga familjehem med bra självkänsla ger möjligheter för placerade barn att utvecklas under goda förhållanden. Då ägarfamiljen själva har erfarenhet av att vara familjehem, och de utmaningar det bär med sig, är vi måna om att familjehemmens perspektiv ska tillvaratas. 

Vi vill känna stolthet över den insats som utförs i familjehemmen och vi vill att familjehemmen ska vara stolta och nöjda med sitt samarbete med oss. Vi erbjuder utbildning, handledning och hög tillgänglighet. Vi erbjuder också ett rimligt arvode. Vi har respekt för familjehemmens vardagsliv och för utmaningen i att vara en helt vanlig familj men med ovanligt hög kompetens.