Lär känna oss

Luvab är ett litet familjeföretag med få anställda. Det betyder ett personligt bemötande och korta beslutsvägar. Precis som vi vill ha det.

Emilie

VD, samordnare

E-post: emilie@luvab.se

Telefon: 070-642 42 17

Emilie är Luvabs VD och samordnare. Till henne kan du höra av dig både om du söker ett familjehem, eller skulle vilja bli familjehem.

Kontakta mig

Daniel

Administratör

E-post: daniel@luvab.se

Telefon: 072-747 42 17

Daniel är socionom och handledare. I Luvab arbetar Daniel mest med avtal och administration

Kontakta mig

Carolina

Föreståndare, familjehemskonsulent

Carolina är socionom, magister i socialt arbete och har en pedagogutbildning. Carolina har psykosocial handledarutbildning från Ersta Sköndal samt en handledarutbildning inom autismspektrum från Örebro universitet.

Kontakta mig

Börje & Gull-Britt

Ägare

E-post: borje@luvab.se

Börje och Gull-Britt startade Luvab och är fortfarande ägare. De deltar i dag i verksamheten främst genom styrelsearbete och som engagerade och kunniga pensionärer. 

Kontakta mig