Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

 

OBS! Hembesök

Efter att folkhälsomyndigheten 29:e oktober gick ut med nya restriktioner har vi på Luvab återigen tagit beslutet att i det längsta begränsa handledning i hemmet. Era bokade tider gäller, men då för handledning antingen via telefon eller, till exempel, Teams.

grupphandledning

Grupphandledning

Vi har tankar på att längre fram hålla grupphandledningar utomhus i s.k "walk and talk"-form, där en helt enkelt pratar medan en promenerar, eller tillfälligt uppehåller sig på någon plats. Info om detta kommer längre fram när vi vet mer hur läget kring covid 19 utvecklar sig.

 
Luvab

Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom psykosocial verksamhet och om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Luvab

Förstärkt familjehemsvård

Vi arbetar med förstärkt familjehemsvård vilket betyder att de familjehem som vi samarbetar med får handledning, utbildning och stöd.

handledarutbildning

Handledarutbildning med inriktning att handleda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner startar i höst i Örebro.

Går över två terminer. Sammanlagt tio heldagar. Några platser kvar. Intresserad? Hör i så fall av dig till Börje Lindberg via e-post borje@luvab.se. Välkommen med din förfrågan.

Du som vill bli familjehem, maila eller ring Emilie Lindberg, 070 - 642 42 17.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).

Läs mer på asphem.se

 
 

Nyheter

Ny som socionom - Från utbildning till arbetsliv

"Att komma från utbildningen till sitt första jobb som socionom är en spännande och ibland lite omtumlande upplevelse – från den relativt förutsägbara vardagen som student till det något mer ostyrbara arbetslivet. Det kan ibland kännas både ansvarstyngt och svårt. Den här boken vill bidra till att skapa en brygga mellan teori och praktik, vara något att stödja sig på i övergången".

luvab

Värsta bästa jobbet - Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner.

Författare: Carolina Lindberg, Malin Valsö och Tarek Eddib
Förlag: Gothia fortbildning

luvab