Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom psykosocial verksamhet och om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Om tjänsten

Vi erbjuder utbildningar inom psykosocial verksamhet och om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån behov. Nedan beskriver vi några av våra återkommande utbildningar. Kontakta oss gärna gällande andra önskemål.

Syns det enbart rubriker i dokumenten, prova att ladda ner dem på skrivbordet och sedan öppna dem därifrån (högerklicka, välj "spara länk som" och välj sedan Skrivbord i nedladdningsmenyn).Handledarutbildning med inriktning på familjehem
Familjehemsvård är en mycket komplex verksamhet med många inblandade. Det är viktigt att ha en bred kunskap, situationsanpassa stödet och kunna använda sig av olika förhållningssätt. Utbildningen syftar bland annat till att utveckla deltagarnas kunnande om att handleda familjehem, att kunna bygga upp praktisk teori och att problematisera skillnader mellan arbetsledande och handledande uppdrag till familjehem.

Läs mer om utbildningen här

Kursplanering finns här

En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och asperger
Utbildningen tar tar avstamp i ett annorlunda sätt att tänka och förstå. Utbildningen tar upp olika sätt att kompensera svårigheter som kan komma att uppstå när en person med diagnosen asperger och autism möter omvärlden. Under utbildningen ges också tid att tänka och reflektera kring hur det är att vara förälder till ett barn som fungerar annorlunda. Tillfälle ges också att möta personer med en egen diagnos. Dessa kommer att beskriva deras värld och vardag. Vi startar en ny utbildning när vi fått en lagom stor grupp.