Familjehemsvård

Vi arbetar med förstärkt familjehemsvård vilket betyder att de familjehem som vi samarbetar med får handledning, utbildning och stöd.

Om tjänsten

Vi arbetar med förstärkt familjehemsvård vilket betyder att de familjehem som vi samarbetar med får handledning, utbildning och stöd. Vi har hög tillgänglighet via telefon så att våra familjehem har lätt att nå oss.

Man tvingas ibland som familjehem att ta svåra beslut och det är då ett måste att få prata med någon som kan hjälpa till och stötta i dessa beslut.

Vi har ett 50-tal erfarna och utbildade familjehem som vi samarbetar med. För närvarande så söker vi familjehem i Mälardalstrakten. Är du intresserad av att bli familjehem? Anmäl ert intresse HÄR.

Autismspecialiserade familjehem

Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård med autismspecialiserade familjehem. Vill du veta mer? Klicka här.

Policy

Lindberg Utveckling AB (LUVAB) är ett företag som utbildar och handleder inom disciplinerna socialt arbete och pedagogik. En av våra verksamhetsgrenar är förstärkt familjehemsvård.

Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv. Det är därför viktigt för oss att skilja på myndighetsrollen och vad vi som privata utförare kan bistå med. Vårt arbete är i första hand att ge handledning, utbildning och stöd till familjehemmen när de behöver oss.

För den familjehemsplacerades rättssäkerhet är det viktigt att myndighetsutövningen utförs av en myndighet och inte av en privat utförare.

Rent specifikt betyder det att vi på LUVAB inte skriver genomförande- eller vårdplan samt inte rapporterar om annat än vår egna insats för familjehemmen.