Lär känna oss

Om oss

Börje och Gull-Britt Lindberg driver tillsammans med sina tre barn Carolina, Daniel och Emelie företaget Lindberg Utveckling AB (LUVAB). Börje, Gull-Britt och Daniel är färdigutbildade socionomer, och Carolina som har en grundutbildning som pedagog har nu även hon en socionomexamen. Emelie arbetar som administratör. Hon har 60 universitetspoäng i genusvetenskap.

Vi har kontor i Örebro och Stockholm. Örebrokontoret fungerar som huvudkontor, och det är också i Örebrotrakten som vi har de allra flesta familjehem som vi samarbetar med.

Företaget Lindberg Utveckling AB är en vidareutveckling av företaget EB-konsult som startades 1997. 2007 omvandlades den enskilda firman till aktiebolag. Vi har nu ca 20-talet familjehem som vi samarbetar med.

Vi har kontor i Örebro och Stockholm. Örebrokontoret fungerar som huvudkontor, och det är också i Örebrotrakten som vi har de allra flesta familjehem som vi samarbetar med.

Företaget Lindberg Utveckling AB är en vidareutveckling av företaget EB-konsult som startades 1997. 2007 omvandlades den enskilda firman till aktiebolag. Vi har nu ca 20-talet familjehem som vi samarbetar med.

luvab

Vi som driver LUVAB är

Carolina, Handledare

E-post: carolina@luvab.se 

Mobiltelefon: 072 - 245 42 17

Utbildare och handledare i funktionsnedsättningar inom bland annat autismspektrat. Huvudsaklig handledare.

Emelie, Administratör

E-post: emelie@luvab.se, Mobiltelefon: 070-642 42 17

Har 60 universitetspoäng i genusvetenskap. Emelie har tillsammans med Daniel varit ansvarig för ungdomsgrupper för biologbarn i familjehem.

Daniel, Administratör

E-post: daniel@luvab.se

Mobiltelefon: 072-747 42 17

Är sedan tidigare utbildad till behandlingspedagog på Fellingsbro folkhögskola, och har även socionomexamen. Daniel har tillsammans med Emelie varit ansvarig för ungdomsgrupper för biologbarn i familjehem.

Börje Lindberg, Utbildare och handledare.

E-post: borje@luvab.se 

Har bred erfarenhet av socialt arbete såsom socialsekreterare, rektor, institutionschef, och inte minst betydelsefullt, familjehemsförälder under 80 och 90 talet. Är utbildad socionom vid Örebro högskola och fick sitt utbildningsbevis i handledning i psykosocialt arbete 30 HP vid Ersta Sköndals högskola 2001. Har ett eklektiskt förhållningssätt till olika teorier.

Börje utbildar numera handledare med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer, handleder familjehem och personalgrupper.

Gull-Britt Lindberg, Handledare och administratör

E-post: gull-britt@luvab.se

Mobiltelefon: 070 - 645 42 17

Tog sin socionomexamen 1989 och har arbetat som socialsekreterare under 10 års tid. Har också arbetat en kortare tid på en Familjecentral. Har också varit familjehem under 80 -och 90-talet. Har flera påbyggnadskurser i socialt arbete såsom nätverksterapiutbildning, samtal med barn, tvåårig utbildning i interaktionistiskt förändringsarbete och socialt arbete mot barn på systemteoretisk grund.