Böcker

Värsta bästa jobbet - Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

 

Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner.

luvab

Tonår med adhd / Tonår med autism och asperger

Varma och insiktsfulla böcker om att vara förälder till en tonåring med autism/asperger eller adhd. 

Böckerna innehåller tips och råd om hur man bättre kan förstå sin tonårings reaktioner och hur man hittar sätt att kommunicera bättre. Innehåller exempel från verkligheten och är skrivna med ett vardagligt språk.

Böckerna är skrivna av Carolina Lindberg och utgivna på Natur och Kulturs förlag. Beställs på Adlibris, Bokus eller CDON.

Bilderna på böckerna länkar vidare till respektive boks plats på Natur och Kulturs hemsida.

luvab
luvab

Vill du ha hjälp? - Nej tack gärna!

Vill du ha hjälp - Nej tack gärna handlar om rollen som yrkesperson och om människor som tänker annorlunda än de flesta - och om svårigheter och möjligheter att mötas. Här delar vi med oss av de verktyg vi själva haft nytta av för att insatsen ska bli så bra som möjligt och hoppas att de kan väcka inspiration.

Carolina Lindberg, Jill Söderlund, Agneta Lindberg,
Malin Valsö
Gothia förlag

luvab

Ung och vuxen med asperger och AST: en guide i vardagen

Den här boken riktar sig till dig som vill veta mer din diagnos Aspergers syndrom eller annat autismspektrumtillstånd (AST).

Boken innehåller beskrivningar av hur diagnosen kan vara , vad som kan bli krångligt och en del tips som kan göra vardagen lättare.

Boken är till för dem som själv har en diagnos inom autismspektrumtillstånd, men passar också bra att läsa för anhöriga och professionella.

Carolina Lindberg & Malin Valsö
Gothia förlag

luvab

Föräldraboken om autismspektrumtillstånd: Om att komma vidare efter diagnosen.

Har ditt barn nyligen fått diagnosen Aspergers syndrom eller någon liknande diagnos inom autismspektrum?

I den här boken får du svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en diagnos.

Hur kan du prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav?

Författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar.

Carolina Lindberg & Malin Mårtensson
Gothia förlag

luvab

Handledning i familjehemsvård - Möten med familjehem

 

Som handledare till familjehem för barn och ungdomar möter du många utmaningar. Den här boken kan hjälpa dig att undvika en del av fallgroparna och göra det så bra som möjligt för det placerade barnet och dess sammanhang och för dig själv som handledare.

Du får ta del av författarens mångåriga erfarenhet av handledning till familjehem. Boken består mer av författarens erfarenheter, tankar och idéer än ren handlingsteori.

Syftet med att skriva denna bok var att få relevant kurslitteratur till de utbildningar som författaren bedriver då handledningslitteratur som har en inriktning mot familjehem inte finns i så stor omfattning.

Börje Lindberg, 2013
Recito förlag

luvab

En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och asperger

Som familjehem för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) möter du många utmaningar. Den här boken hjälper dig att undvika en del av fallgroparna och att göra det så smidigt som möjligt för barnet med AST att landa i ditt hem. Du får kunskap om själva funktionsnedsättningen, förståelse för den biologiska familjens historia samt tankar och idéer om hur du som familjehem bäst stöttar barnet. Boken vänder sig i första hand till familjehem och till dem som arbetar med familjehemsplaceringar. Även den biologiska familjen samt andra familjer med AST kan få igenkännande, bekräftelse och stöd i boken.

Carolina Lindberg, 2011
Gothia förlag

Boken är slut på förlag men kan beställas via Lindberg Utveckling

luvab

Stöd och handledning i familjehemsvård

Börje Lindberg är egenföretagare med familjehemsvård som specialitet och han delar i boken med sig av sina rika kunskaper på området. Som läsare får man följa hur han går tillväga för att utreda, stödja och handleda familjehemmen. Börje Lindberg och hans familj har själva varit familjehem i många år. I boken väver han samman den erfarenheten med de lärdomar han gör i arbetet med familjehemmen och de placerade barnen och ungdomarna. Boken, som vann förlagshuset Gothias och Akademikerförbundet SSR:s manustävling våren 2003, vänder sig till personal inom socialtjänsten, familjehemsföräldrar och andra med intresse för familjehemsvård.

Börje Lindberg, 2003
Förlagshuset Gothia

Pris 100 kronor +plus frakt, inklusive moms

Boken är slut på förlag men kan beställas via Lindberg Utveckling